Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Fundacja Restart jako koordynator Świętokrzyskiego Klastra Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zostało członkiem wspierającym Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Szanowni Państwo,

W dniu 26 września 2023 roku odbył się II Świętokrzyski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Wydarzenie miało miejsce na Wydziale Pedagogiki Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Organizatorami II Świętokrzyskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest:

- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Edukacji Dorosłych;

- Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział w Kielcach

- Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oddział w Krakowie;

- Fundacja RESTART.

Wydarzenie finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, w ramach zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 W Kongresie wzięło udział blisko 300 seniorów z terenu województwa świętokrzyskiego zrzeszonych w 15 z 18 funkcjonujących Uniwersytetach Trzeciego Wieku. (UTW w SKARZYSKU KAMIENNA, BODZENTYŃSKI UTW,  UTW W STARACHOWICACH, JĘDRZEJOWSKI UTW,  UTW W ŁOPUSZNIE, ŚWIĘTOKRZYSKI UTW, UTW W BUSKU-ZDROJU,  UTW W KOŃSKICH,  UTW W STASZOWIE,  UTW W ŁAGOWIE,  KIELCKI UTW PONAD CZASEM, UTW W MASŁOWIE, UTW OSTROWIEC ŚWIĘTORZYSKI, UTW MORAWICA, CHĘCIŃSKI UTW).

Kongres podzielony był na dwie części. Pierwsza związana była z zagadnieniami dotyczącymi życia codziennego seniorów takimi jak aktywność społeczna, ruchowa, zdrowy styl życia, nowe technologie a także zostały przedstawione założenia procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych skierowanych do seniorów. Druga część miała charakter praktyczny – skupiona była wokół przedstawiania dobrych praktyk na rzecz UTW. Zostały omówione działania na rzecz seniorów realizowane między innymi na UJK w Kielcach ale przede wszystkim to seniorzy opowiadali jak pozyskują środki na bieżącą działalność i co ich wyróżnia na tle innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu województwa świętokrzyskiego. Tu glos zabrali przedstawiciele UTW w Łopusznie, UTW w Ostrowcu świętokrzyskim, UTW w Jędrzejowie oraz najmłodszy UTW Bodzentynie.

Szanowni Państwo,

Fundacja RESTART ma zaszczyt zaprosić  na:

 II ŚWIĘTOKRZYSKI KONGRES

UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

26 września 2023

10.00-15.00

Kielce, ul Krakowska 11

Organizatorami II Świętokrzyskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest:

- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Edukacji Dorosłych;

- Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział w Kielcach

- Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oddział w Krakowie;

- Fundacja RESTART.

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego, w ramach zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

KOMITET NAUKOWY

PROF. DR HAB. N. MED. STANISŁAW GŁUSZEK – PRZEWODNICZĄCY

DR HAB. IRYNA ANDROSHCHUK, PROF. APS

DR HAB. AGATA CHABIOR, PROF. UJK

DR HAB. PAULINA FORMA, PROF. UJK

DR HAB. NORBERT G. PIKUŁA, PROF. UP

DR HAB. MAŁGORZATA STAWIAK – OSOSIŃSKA, PROF. UJK

DR HAB. AGNIESZKA SZPLIT, PROF. UJK

DR HAB. ILONA ŻEBER – DZIKOWSKA, PROF. UJK

KOMITET ORGANIZACYJNY:

DR RENATA MISZCZUK – PRZEWODNICZĄCA;

DR AGATA JOPKIEWICZ; DR ANDRZEJ KOBIAŁKA; DR MAŁGORZATA KRAWCZYK – BLICHARSKA; DR JUSTYNA MIKO-GIEDYK; DR KATARZYNA POTACZAŁA – PERZ; DR ANNA PRZYGODA

PROGRAM

10.00 - OTWARCIE KONGRESU – JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

10.10 – WYSTĄPIENIA GOŚCI

10.30 – DR HAB. MAŁGORZATA STAWIAK – OSOSIŃSKA PROF. UJK – KULISY POWSTANIA PIERWSZEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU NA ŚWIECIE

10.50 – DR HAB. AGATA CHABIOR PROF. UJK– RUCH TO ZDROWIE- O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W STAROŚCI SŁÓW KILKA

11.10 - DR AGATA JOPKIEWICZ – AKTYWNOŚĆ SENIORÓW W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII

11.30 - DR RENATA MISZCZUK – DEINSTYTUCJONALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH NA RZECZ SENIORÓW

11.50 – DR ANNA REZNER, WOJCIECH ZIĘBIŃSKI  - KLUCZ DO DŁUGOWIECZNOŚCI, CZYLI JAK W ZDROWIU DOŻYĆ SĘDZIWEGO WIEKU?

12.10-12.40   PRZERWA KAWOWA

12.40 - DR MAŁGORZATA KRAWCZYK-BLICHARSKA – DZIAŁNOŚĆ OTWARTEGO UNIWERSYTETU SENIORÓW UJK – PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK

13.00 - DR ANDRZEJ KOBIAŁKA – BEZPIECZNY, ŚWIADOMY I AKTYWNY SENIOR XXI WIEKU – „BANK DOBRYCH PRAKTYK”

13.20- DR HAB. IRYNA ANDROSHCHUK, PROF. APS - DZIAŁALNOŚĆ  UNIWERSYTETU III WIEKU W UKRAINIE

13.40 – 14.30 - PANEL DOBRYCH PRAKTYK – PROWADZĄCY DR RENATA MISZCZUK

PANELIŚCI:

ANNA PAŃTAK- UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W JĘDRZEJOWIE

MARIA ZASADA- UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁOPUSZNIE

WITOLD COMBER- UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W BODZENTYNIE

MATYLDA NIEWÓJT, KRYSTYNA BORYS- UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OSTROWCU SWIĘTOKRZYSKIM

DR JADWIGA KAMIŃSKA - UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAGOWIE

14.30 – DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONGRESU

Szanowni Państwo,

W dniu 30 maja 2023r. w Kaniowie w gminie Zagnańsk odbył się marsz Nordic Walking dla Seniorów.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 seniorów z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami wydarzenia Gmina Zagnańsk, GOPS w Zagnańsku, fundacja RESTART oraz Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.

Więcej informacji o przedmiotowej inicjatywie dowiecie się Państwo z relacji Radia Kielce.

https://radiokielce.pl/1056119/swietokrzyscy-seniorzy-maszerowali-z-kijkami-w-kaniowie/