Szanowni Państwo,

W dniu 30 maja 2023r. w Kaniowie w gminie Zagnańsk odbył się marsz Nordic Walking dla Seniorów.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 seniorów z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami wydarzenia Gmina Zagnańsk, GOPS w Zagnańsku, fundacja RESTART oraz Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.

Więcej informacji o przedmiotowej inicjatywie dowiecie się Państwo z relacji Radia Kielce.

https://radiokielce.pl/1056119/swietokrzyscy-seniorzy-maszerowali-z-kijkami-w-kaniowie/

 

Szanowni Państwo,

W dniu 26 maja 2023 roku odbyła się VI już edycja The Voice of Rap. Organizatorem wydarzenia była fundacja RESTART. Partnerzy wydarzenie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Zawichost, oraz Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamienna. Tegoroczna edycja charakteryzowała się wysokim poziomem uczestników i cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród młodzieży uczestniczącej w przedmiotowej inicjatywie. Ostatecznie udział wzięło 12 uczestników z 6 placówek szkolnictwa specjalnego.

Wydarzenie było realizowane w formie zadania publicznego dofinansowanego ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z wydarzenia

Szanowni Państwo,

 

W dniu 26 maja 2023 o godzinie 12.00 odbędzie się VI edycja „The Voice of Rap”  w Ośrodku Nauki i Kultury Studenckiej przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – Kielce ul. Śląska 11. Organizatorem konkursu jest Fundacja RESTART we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Zawichoście oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Skarżysku - Kamiennej.

Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  do aktywności twórczej, rozwijanie indywidualnych zainteresowań wychowanków, prezentacja dorobku i promocja młodych twórców, propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży, jako alternatywnego i konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Uczestnicy będą prezentować swoje autorskie utwory, a ich tekst nie może zawierać wulgaryzmów- dzięki temu młodzi twórcy będą wyrażać emocje w sposób kulturalny, nie obraźliwy dla innych- wzbogacą swój język o nowe słownictwo i kulturę.  Ważnym elementem jest również połączenie teorii z praktyką, ponieważ w przeglądzie wezmą udział studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, kierunku pedagogika resocjalizacyjna, którzy w przyszłości będą pracować z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie.

Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku 11-18 lat przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych typu Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii oraz Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.

Do finału VI już edycji The Voice of Rap zakwalifikowało się 12 uczestników.

Wydarzenie VI edycja The Voice of Rap jest realizowane w formie zadania publicznego i zostało dofinansowana jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

 

Szanowni Państwo,

         Miło nam poinformować, iż w dniu 17.05.2023 odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących założenia ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KLASTRA UNIWERYSTETÓW TRZECIEGO WIEKU.

Spotkanie poprowadziła Pani dr Renata Miszczuk oraz radca prawny Pan Łukasz Chlebny, którzy odpowiadali na pytania dotyczące niniejszego przedsięwzięcia oraz zapisów w umowie.

Fundacja RESTART została koordynatorem ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KLASTRA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU i wspólnie z UTW działającymi na terenie województwa świętokrzyskiego będzie podejmować wspólne działania służące osiąganiu celów  i zadań Klastra:
  -  Wzmocnienie potencjału UTW z województwa świętokrzyskiego

       - Stworzenie silnego podmiotu mającego wpływa na politykę senioralną w województwie świętokrzyskim

       - Integracja UTW

       - Podniesienie profesjonalizmu działań UTW

       - Nawiązanie współpracy pomiędzy świętokrzyskimi UTW

       - Poruszanie ważnych tematów związanych z polityką senioralną

       - Kreowanie idei partnerstwa  i współpracy

       - Podejmowanie wspólnych działań służących rozwojowi świętokrzyskich UTW

       - Podnoszenie jakości oraz oferty świętokrzyskich UTW

       - Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań służących podnoszeniu atrakcyjności UTW

       - Stworzenie silnej grupy upowszechniającej edukację senioralną

       - Opracowywanie i wdrażanie nowych metod edukacji

       - Popularyzacja profilaktyki gerontologicznej.

Umowy przystąpienia do ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KLASTRA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU podpisały osoby decyzyjne z 11 UTW::

- UTW w Skarżysku Kamiennej

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bodzentynie

- UTW w Starachowicach

- Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie

- Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego wieku w Kielcach

- UTW w Staszowie

- UTW w Łagowie

- UTW w Morawicy

- Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku

- UTW w Opatowie

        Gościnnie w spotkaniu uczestniczyli także członkowie UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz UTW w Masłowie, którzy w najbliższym czasie są również zainteresowani dołączeniem  do Świętokrzyskiego Klastra Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

        Podczas spotkania dokonano także wyboru Rady Programowej. W wyniku jawnego głosowania w Radzie Programowej Świętokrzyskiego Klastra Uniwersytetów Trzeciego Wieku będą następujące UTW:

- UTW Starachowice

- UTW Jędrzejów

- UTW Chęciny

- UTW Morawica Spotkanie zakończyło się pod hasłem „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”, wszyscy uczestniczący opuścili je pełni optymizmu i motywacji. Niebawem ukażemy pierwsze nasze działania.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Szanowni Państwo,

Gmina Zagnański, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku, Fundacja Restart oraz Polski Związek Nordic Walking mają zaszczyt zaprosić na Marsz Nordic Walking. Impreza odbędzie się 30 maja 2023r. o godz. 14:00. Miejsce zbiórki - Zalew w Kaniowie. W programie imprezy organizatorzy przewidują: marsz, ciepły posiłek, występy oraz zabawę taneczną. Patronat medialny objął "Głos Seniora". Szczegółowe informację możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 697 - 630 - 936.

Serdecznie Zapraszamy.