Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Fundacja RESTART oficjalnie zaczęła prowadzić działalność 26 czerwca 2018 r., jednak jej założyciele współpracują ze sobą, od 15 lat, w ramach działalność w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych.   

Prezes Zarządu - dr Renata Miszczuk

doktorat z zakresu nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogika, nauczyciel akademicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Menadżer komercjalizacji i transferu wiedzy, coach, instruktor Nordic Walking, współzałożyciel Stowarzyszenia PROREW, stały zastępca członka Komitetu Monitorującego RPO województwa świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, członek Krajowej Sieci Tematycznej - zatrudnienie i integracja społeczna, ekspert ds. innowacji społecznych przy MRPiPS. 

Publikacje: 

Poradnik wejścia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie. Nowy model aktywizacji społeczno - zawodowej młodzieży niedostosowanej społecznie.

Z zagadnień twórczej resocjalizacji w teorii i praktyce.

Innowacja w procesie edukacji jako forma skutecznej resocjalizacji.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz innych kadr oświaty.  

 

Wiceprezes Zarządu - mgr Piotr Statuch 

magister nauk humanistycznych w dziedzinie wychowania i pedagogiki resocjalizacyjnej, pracownik Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście z wykształcenia oraz pasji wychowawca / pedagog, doradca zawodowy z doświadczeniem w pracy z trudną młodzieżą oraz z osobami w trudnej sytuacji życiowej z powodu wykluczenia społecznego oraz zawodowego.

Ukończone studia w zakresie :

-pedagogiki resocjalizacyjnej,

-oligofrenopedagogiki,

-COACHINGU

-terapia pedagogiczna,

-doradztwa edukacyjno-zawodowe,

-pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej,

-organizacja i zarządzanie oświatą,

Uprawnienia instruktora z zakresu:

-Nordic Walking

-Kulturystyka

Kilka słów o sobie:  

Studia magisterskie ukończyłem w Kielcach, okres studiów mogę uznać za pełen aktywności, intensywnie udzielałem się w kulturalnym i towarzyskim życiu studenckim przy Samorządzie Studenckim, dzięki czemu nabyłem kompetencji społecznych dających mi umiejętności organizacyjne oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Po studiach wyjechałem zagranicę w celach zarobkowych, podjąłem pracę oraz naukę w Holandii i spędziłem tam kila lat.

Obecnie jestem wieloletnim pracownikiem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego gdzie pełnie funkcję wychowawcy,  oraz doradcy edukacyjno-zawodowego. Moja praca to moja pasja, dlatego systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zarówno z zakresu wychowania, diagnozy oraz  doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

             Opracowuję, koordynuję i nadzoruję liczne programy wychowawcze (IPD - indywidualny program doradczy, IPET - indywidualny program edukacyjno terapeutyczny, IPR- Indywidualny Program Rozwoju, WOPFU- arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia).

itp. biorę udział w licznych zespołach wychowawczych, szczególnie mając na uwadze pracę z młodymi ludźmi z zaburzeniami zachowania. Posiadam również status „rodziny zastępczej”, dzięki czemu pomagam młodym ludziom którzy opuszczają Ośrodki Wychowawcze. Od 2010 roku pracuje przy konstruowaniu wniosków o dotacje unijne na dodatkowe zajęcia dla wychowanków Ośrodków Wychowawczych dzięki pozyskanym funduszom młodzi ludzie z trudną przeszłością mogą w sposób bardziej efektywny nadrabiać ogromne zaległości edukacyjne, samoobsługowe i społeczne.

            Od wielu lat zajmuję się tematyką „wykluczenia społecznego i zawodowego” w społeczeństwie – prowadzę systematyczne zajęcia, szkolenia, jestem pomysłodawcą wielu innowacyjnych inicjatyw oraz programów do pracy indywidualnej i grupowej z osobami zagrożonymi i wykluczonymi społecznie/zawodowo oraz z młodzieżą w różnym wieku.

            Cyklicznie, od kilku lat, prowadzę otwarte i ogólnodostępne zajęcia Nordic Walking . Prowadzę też jednorazowe warsztaty Nordic Walking (tzw. ABC Nordic Walking dla osób zaawansowanych) oraz szkolenia instruktorskie i sędziowskie w obszarze Nordic Walking (Instruktor Nordic Walking, Sędzia Nordic Walking). Wdrażam Nordic Walking w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawcazych jako element destygmatyzacji młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej. (młodzieżowa odmiana nordic walking).

Moją pasją jest, moja rodzina, sportowy styl życia,  life coaching,  pedagogika specjalna/resocjalizacja.

Fascynują mnie ludzie oraz procesy zachodzące w grupie.