Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) W związku z tym chcielibyśmy poinformować po przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorami Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja Restart, Milczany 123, 27-600 Samborzec jak również nasi Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie usług, które dostarczamy do Pani/Pana potrzeb. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Panią/Pana z naszych usług, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dlaczego chcemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
1. Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
2. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO
3. Zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

Komu możemy przekazać dane?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. banki i instytucje finansowe operatorzy pocztowi, instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem, podmioty biorące udział w wykonaniu umowy – dostawcy i podwykonawcy Administratora.

Jakie masz prawa w stosunku do Pani/Pana danych?

W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

b. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

d. prawo do przenoszenia danych,

e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),

f. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich potrzeb, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów. Przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji umów przez w Fundacji Restart, Milczany 123, 27-600 Samborzec i odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako zbiór o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem informatycznym, jak i fizycznym. Fundacja Restart wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające w imieniu Fundacji Restart dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.