Szanowni Państwo 

Fundacja Restart realizuje zadanie publiczne pn. „Zakup tabletów służących do podniesienia kompetencji cyfrowych oraz przeprowadzenia treningu umysłu dla seniorów”. Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach programu "Cyfrowe Kluby Seniora" mającego na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów .  

Zadanie będzie polegało na doposażeniu Fundacji Restart, poprzez zakup tabletów celem przeprowadzenia warsztatów z treningu umysłu dla 40 seniorów zrzeszonych w 4 Klubach Seniora na terenie gminy Raków. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

- Zakup 10 tabletów

- Przeprowadzenie 24 godzin warsztatów w zakresie treningu umysłu w 4 Klubach Seniora (Raków, Bardo, Szumsko, Ociesęki)

Wartość projektu 19 440,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 18 000,00zł oraz wkład własny w wysokości 1 440,00 zł

Okres realizacji projektu  grudzień 2022r.

Miejsce realizacji projektu gmina Raków