Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Fundacja Restart  w partnerstwie z Gminą Oksa / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie realizuje projekt „Nie jesteś sam”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do 12 usług opiekuńczych dla 16 osób niesamodzielnych ( w tym minimum 11 kobiet) w tym 4 osoby z niepełnosprawnościami (w tym 2 kobiety) z terenu gminy Oksa poprzez tworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w Klubie Seniora w Błogoszowie do 31 grudnia 2020r. Dobór uczestników projektu zgodny z demografią a w wyniku analizy nie stwierdzono występowania barier równościowych. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

- Zostanie zorganizowany kurs kwalifikacyjny „Opiekun osoby niesamodzielnej"

- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

- Utworzony zostanie Klub Seniora

Kwota dofinansowania projektu 287 676,25zł w tym wkład własny w wysokości 25 680,00 zł

Okres realizacji projektu  od listopad 2019 do grudzień 2020

Miejsce realizacji projektu gmina Oksa

REKRUTACJA

 

  • Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa od dnia 01.01.2020 do  07.01.2020.
  • Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksa, ul. Włoszczowska 22a, 28-363 Oksa w godzinach 8.00-15.00
  • Dokumenty rekrutacyjne dostępne są również w Biurze projektu - Klubie Seniora w Błogoszowie 20, 28-363 Oksa
  • Na stronie internetowej: fundacjarestart.org.pl oraz gopsoksa.naszops.pl 

 

Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu - pobierz

Formularz zgłoszeniowy Usługa Opiekuńcza - pobierz

Formularz zgłoszeniowy Kurs Kwalifikacyjny - pobierz

Deklaracja Uczestnika Projektu - pobierz

Oświadczenie Uczestnika Projektu - pobierz

Oświadczenie o dochodach - pobierz

Regulamin Projektu - pobierz