Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Fundacja Restart  realizuje projekt pn. „Edukacja – Rozwój – Praca”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych 16uczniów (w tym 9 kobiet) i 6 nauczycieli (w tym 5 kobiet) Specjalnej Szkoły Branżowej oraz podniesienie jakości kształcenia Specjalnej Szkoły Branżowej w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku–Kamienna do wymogów rynku pracy do końca czerwca 2020r. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

- Doposażenie Specjalnej Szkoły Branżowej

- Doskonalenie umiejętności nauczycieli

- Kursy kwalifikacyjne i szkolenia kompetencyjne dla uczniów i uczennic

- Doradztwo edukacyjno-zawodowe

- Zajęcia z kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

- Praktyki zawodowe

Kwota dofinansowania projektu 362 575,00 zł w tym wkład własny w wysokości 19 200,00 zł

Okres realizacji projektu  od września 2019 do czerwca 2020

Miejsce realizacji projektu gmina Skarżysko – Kamienna

REKRUTACJA

  • Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa od dnia 05.09.2019 do 10.09.2019.
  • Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu (sekretariat) – Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych ul. Szkolna 15 oraz stronie internetowej: fundacjarestart.org.pl oraz www.zpewskarzysko.pl 

 

Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (Uczeń) - pobierz

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (Nauczyciel) - pobierz

Deklaracja Uczestnika Projektu (Uczeń) - pobierz

Deklaracja Uczestnika Projektu (Nauczyciel) - pobierz

Oświadczenie Uczestnika Projektu - pobierz

Regulamin Projektu - pobierz