Szanowni Państwo,

Fundacja Restart  na terenie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych realizuje projekt pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe, gwarancją zatrudnienia”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych 24 uczniów/uczennic (w tym 9 kobiet) i 4 nauczycieli/nauczycielek (w tym 3 kobiety) Specjalnej Szkoły Branżowej Nr 2 oraz podniesienie jakości kształcenia Specjalnej Szkoły Branżowej Nr 2 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Skarżysku–Kamiennej do wymogów rynku pracy do końca czerwca 2022r.

W ramach projektu zostanie zrealizowane:

- Doposażenie Specjalnej Szkoły Branżowej Nr 2;

- Kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla nauczycieli z zakresu ICT;

- Doradztwo edukacyjno – zawodowe;

- Szkolenia z zakresu podniesienia kompetencji zawodowych;

- Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji kluczowych;

- Kursy kwalifikacyjne oraz indywidualne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze pozalekcyjne

- Staże uczniowskie.

Kwota dofinansowania projektu: 375 471,25zł. Wkład własny projektu - 21 120,00zł.

Okres realizacji projektu od września 2021 do czerwca 2022.

Miejsce realizacji projektu: Skarżysko – Kamienna.

Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (Uczeń) - pobierz

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (Nauczyciel) - pobierz

Deklaracja Uczestnika Projektu (Uczeń) - pobierz

Deklaracja Uczestnika Projektu (Nauczyciel) - pobierz

Oświadczenie Uczestnika Projektu - pobierz

Regulamin Projektu - pobierz