Szanowni Państwo,

Fundacja RESTART nawiązała współpracę z Gminą Daleszyce, w ramach realizowanego przez Gminę  projektu pn. „Gmina Daleszyce przyjazna seniorom”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. W ramach przedmiotowej inicjatywy na terenie gminy powstanie 5 Klubów Seniora.

Szanowni Państwo,

Fundacja RESTART nawiązała współpracę z Gminą Raków, w ramach realizowanego przez Gminę  projektu pn. „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. W ramach przedmiotowej inicjatywy powstaną 4 Kluby Seniora w miejscowościach: Raków, Bardo, Ociesęki, Szumsko.

Szanowni, Państwo

Fundacja RESTART nawiązała współpracę z Zespołem Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej, w wyniku której będzie realizować projekt współfinansowany ze środków unijnych.

Szanowni Państwo,

Fundacja RESTART nawiązała współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking., którego głównym celem jest propoagowanie Nordic Walking w Polsce.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Fundacja RESTART współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Sportowo - Wypoczynkowym w Łopusznie. Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie jest jednostką budżetową Gminy. Jest to obiekt o powierzchni 5,2256 ha położony na trasie Kielce- Częstochowa (35 km od Kielc i 110 km od Częstochowy). Ośrodek czynny jest przez cały rok.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Fundacja RESTART współpracuje z ZESPOŁEM PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15. ZPE-W to:
• Przedszkole (3 - 8 roku życia)
• Szkoła Podstawowa (6 – 18)
Grupy Rewalidacyjno – Wychowawcze (3 – 25)
• Gimnazjum (13 – 21)
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa (16 – 24 )
Kształcenie na kierunkach: Stolarz, Cukiernik, Kucharz
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy (16 – 24)
• Liceum Ogólnokształcące (16 -24)

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Fundacja RESTART współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie. GOPS to instytucja samorządowa świadcząca pomoc społeczną, działająca na terenie gminy Oksa.

 

Ośrodek powstał na podstawie uchwały rady gminy Oksa, która nadała mu statut i przekazała w zarząd określone mienie. Podmiot ten nie ma osobowości prawnej, działa jako gminna jednostka organizacyjna, tworzona na podstawie art 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, posiada status jednostki budżetowej.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Fundacja RESTART współpracuje z Gminą Ożarów. W ramach wspólnie realizowanego projektu Senior na Plus (Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.) powstaną 4 Kluby Seniora na terenie gminy.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Fundacja RESTART współpracuje z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Zawichoście. Jednym z cyklicznych działań realizowanych we współpracy jest organizowanie konkursu The Voice of Rap organizowane w ramach Dni Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Fundacja RESTART współpracuje z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jednym z cyklicznych działań realizowanych w ramach partnerstwa jest konkurs The Voice of Rap organizowane w ramach Dni Jakości Kształcenia na kieleckim Uniwersytecie.