Szanowni Państwo,

Fundacja RESTART nawiązała współpracę z Gminą Daleszyce, w ramach realizowanego przez Gminę  projektu pn. „Gmina Daleszyce przyjazna seniorom”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. W ramach przedmiotowej inicjatywy na terenie gminy powstanie 5 Klubów Seniora.

Gmina Daleszyce to gmina miejsko - wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim.  Siedzibą gminy jest miasto Daleszyce. Jest to jedna z gmin aglomeracji kieleckiej.

Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach gminę zamieszkiwało w 2019 roku 15 865 osób.

Gmina obejmuje swoim obszarem powierzchnię 222,18 km², w tym: 36% stanowią użytki rolne, a 57% użytki leśne. Gmina stanowi 9,89% powierzchni powiatu.