Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Fundacja RESTART współpracuje z Gminą Ożarów. W ramach wspólnie realizowanego projektu Senior na Plus (Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.) powstaną 4 Kluby Seniora na terenie gminy.

    Gmina Ożarów leży we wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Większość gminy położona jest w mezoregionie Przedgórza Iłżeckiego. Nadwiślański fragment gminy leży w Małopolskim przełomie Wisły, a część południowa na Wyżynie Sandomierskiej.

Siedziba gminy znajduje się w odległości około 40 km na północ od Tarnobrzega, 80 km na wschód od Kielc - stolicy województwa świętokrzyskiego. Powierzchnia gminy ma kształt litery T.
Istniejąca sieć drogowa tworzy układ koncentryczny z miastem Ożarów, jako ośrodkiem znajdującym się na przecięciu poszczególnych kierunków komunikacji. Przez teren Gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu ogólnopolskim, a mianowicie:

  • odcinek drogi krajowej z zachodu na wschód Nr 74 relacji Kielce-Kraśnik,
  • odcinek drogi krajowej z północy na południe Nr 79 relacji Warszawa-Tarnobrzeg,

Uzupełnieniem powiązań komunikacyjnych gminy Ożarów z otoczeniem jest droga wojewódzka nr 755 relacji Ostrowiec Świętokrzyski-Zawichost. Wyżej wymienione szlaki komunikacyjne sprawiają, że Gmina posiada dogodne połączenia z okolicznymi miastami, które stanowią dla jego mieszkańców miejsce pracy, korzystania z szeroko rozumianych usług oraz spędzania czasu wolnego.
Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa Skarżysko Kamienna - Rzeszów. Posiada ona odgałęzienie linii do Cementowni "Ożarów". Istniejąca sieć komunikacji kolejowej stanowi głównie obsługę zakładów przemysłowych.
Pod względem administracyjnym gmina Ożarów należy do województwa świętokrzyskiego i leży we wschodniej części tegoż województwa w powiecie opatowskim. Gmina graniczy od pólnocy z obszarem gminy Tarłów, od wschodu z obszarem gminy Annopol i Zawichost, od południa z gminami Dwikozy i Wilczyce, a od zachodu z gminami Wojciechowice i Ćmielów. Powierzchnia gminy wynosi 183,29 km2.
Na terenie gminy zamieszkuje ok. 12000 osób, z czego w mieście Ożarów ok. 5200 osób. Gęstość zaludnienia dla całej Gminy w kształtuje się średnio na poziomie 70 osób na 1 km2. Dla miasta Ożarowa średnia gęstość zaludnienie wynosi 716,3 osób/1 km2, natomiast na terenach wiejskich wynosi 41,2 osób/1 km2.
Ożarów, leży na północnym zboczu Gór Świętokrzyskich, w kotlinie, na pograniczu lessów sandomierskich i obszarów piaszczystych, które po zniszczeniu lessów północnej części pozostawił okres zlodowacenia. z epoki kredowej pozostały tu również na rozległej przestrzeni duże pokłady wapnia, wydobywanego obecnie w dwóch kamieniołomach pod Ożarowem, Janikowem i Karasami, i stanowiącego materiał użyteczny w postaci budulca i tłucznia szosowego.
Krajobraz okolicy Ożarowa w zamierzchłej przeszłości obejmował więc prawdopodobnie w części południowej stepy, a w północnej lasy, z których wody zbierał zapewne strumyk, płynący od Stróży przez dzisiejszy środek Ożarowa i wypadający w okolicy Zawady do większego strumyka - Czyżówki.

Więcej informacji na temat działań Partnera znajdziecie Państwo na stronie:

 http://www.ozarow.pl/