Szanowni, Państwo

Fundacja RESTART nawiązała współpracę z Zespołem Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej, w wyniku której będzie realizować projekt współfinansowany ze środków unijnych.

W ramach Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych  funkcjonuje:  

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii który prowadzi naukę w:
• Szkoła Podstawowa – klasy IV, V, VI, VII, VIII
• Szkoła Branżowa I Stopnia – kucharz – klasy I, II, III
MOS wyróżnia:
• wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
• wieloletnia tradycja,
• miła, przyjacielska atmosfera,
• dobra baza dydaktyczna – dostęp do technologii multimedialnych,
• możliwość rozwijania swoich talentów – prowadzone są koła zainteresowań,

Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców i dziewcząt w wieku 13 – 18 lat zagrożonych niedostosowaniem społecznym i demoralizacją oraz przejawiających zaburzenia zachowania i emocji. Ośrodek zajmuje dwupiętrowy budynek. Pierwsze i drugie piętro zajmują pokoje sypialne dla wychowanków, świetlice dla każdej grupy, pracownia kulinarna, komputerowa oraz sala telewizyjna. Na I piętrze jest sala gimnastyczna i profesjonalnie wyposażona siłownia oraz sala koła muzycznego. Na parterze mieści się szkoła wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Tu również znajduje się jadalnia, gabinet medycyny szkolnej, biblioteka i czytelnia, sala fitness oraz pomieszczenia administracyjne.
Ośrodek dysponuje 96 miejscami. Podopieczni podzieleni są na 8 grup wychowawczych. Każda grupa liczy do 12 wychowanków. Grupą opiekuje się 3 wychowawców.

Ponadto w  roku szkolnym 2012/13 dzięki staraniom Władz Powiatu Skarżyskiego oraz Dyrekcji Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w placówce utworzono Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla młodzieży niedostosowanej społecznie oraz zdemoralizowanej.

W placówce funkcjonuje Szkoła Branżowa I stopnia przygotowująca chłopców do wykonywania zawodu kucharza . Dla przyszłych adeptów sztuki kulinarnej przygotowano 36 miejsc w budynku internatu.

 

Wychowankowie MOW funkcjonują w trzech grupach wychowawczych. Do swojej dyspozycji mają salę gimnastyczną, siłownię, salę komputerową, bibliotekę oraz świetlicę. W ramach zajęć popołudniowych uczestniczą w licznych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, w wycieczkach rowerowych, maja możliwość wykazać się uzdolnieniami artystycznymi uczestnicząc w zajęciach kół: fotograficznego, muzycznego czy artystycznego. Wychowankowie pozostają pod stałą opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mogą liczyć na życzliwość i pomoc ze strony wszystkich pracowników Placówki.