Szanowni Państwo

Fundacja RESTART wraz z Gminą Oksa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt

"WSPARCIE DZIAŁANOŚCI 9 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE OKSA"

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Priorytet FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne,
Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

 Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z Gminy Oksa w okresie od 01.01.2024 do 31.08.2025r. w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 9 istniejących Placówek Wsparcia Dziennego. Projekt zakłada wsparcie 101 osób (59K,42M (1ON)) z rodzin dysfunkcyjnych/przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych /korzystających ze świadczeń z OPS/wielodzietnych/osób z niepełnosprawnością.

Wskaźniki realizacji projektu:

  • Całkowita liczba osób objętych wsparciem – 101 (59k, 42m)
  • Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 101 (59k, 42m)
  • Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym – 1
  • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 1 M 

 Projekt skierowany jest do:

  • osób zamieszkujących/uczących się zgodnie z Kodeksem Cywilnym w województwie świętokrzyskim, gminie Oksa
  • dzieci i młodzież uczęszczających do jednej z placówek objętej wsparciem (PWD: Oksa, Nowe Kanice, Węgleszyn-Dębina, Zakrzów, Węgleszyn, Lipno, Rembiechowa, Popowice, Rzeszówek)

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z:

-        Indywidualne doradztwo zawodowe  

-        Indywidualne wsparcie psychologiczne

-        Warsztaty z kreatywności i przedsiębiorczości

-        Warsztaty z tańca

-        Warsztaty z ekologii

-        Warsztaty z tolerancji

-        Zajęcia Nordic Walking

-        Wyjazdy na basen

-        Wyjazdy kulturalno – naukowe

-        Letni wypoczynek /obóz/ 

Miejsce realizacji projektu: Gmina Oksa

Okres realizacji projektu: 01.01.2024-31.08.2025

Całkowity koszt projektu: 1 584 070,80 zł

Kwota dofinansowania projektu: 1 504 309,00zł

#FunduszeUE

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCYCH KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

      DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

      Regulamin projektu

      Formularz zgłoszeniowy

      Deklaracja Uczestnika Projektu

      Oświadczenie Uczestnika o przystąpieniu do projektu

      Formularz klauzuli informacyjnej

      Klauzura RODO

      Oświadczenia

 

HARMONOGRAMY:

Harmonogram zajęć - luty 2024

Harmonogram zajęć - marzec 2024

Harmonogram zajęć - kwiecień 2024

Harmonogram zajęć - maj 2024

Harmonogram zajęć - czerwiec 2024